Yuvarlatılmış Dikdörtgen:

Verta Tekno Otomasyon

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Dikdörtgen:

Kümes Otomasyon

2010 Verta Tekno

 

Kümes kontrolü “Verta Kümes Kontrol” programı ve PLC aracılığı ile yapılmaktadır. Program girişi şifreli olup sadece yetkili tarafından kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkisiz kritik müdahaleleri engellemek için “Parametre Sayfası”, “Kalibrasyon”, “Fan Set” ve “Canlı Hayvan Bilgisi” menülerine girmek için sistem tekrar kullanıcı sifresinin tekrarını ister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program üstteki şekilde görüldüğü gibi ( kümes üstten görünüş )  9 adet ısı, 2 adet nem ve kümes iç/dıs basınç farkı değerlerini ekrana yansıtır. Fanların çalışıp çalışmadığı ekrandan takip edilir.

 

Bu görünüşün yanında ; kümesin , sağ yandan , sol yandan , üstten ve arkadan görünüşleri ekrandan takip edilebilir.

 

Sistem otomasyon tarafından ölçülen ve kontrol edilen tüm parametreleri 10dk aralıklarla veri tabanına kaydeder. Kullanıcı ardından veri tabanına kaydedilen degerleri belirledigi tarih/saat aralıklarında inceleyebilir.

 

Parametre sayfasıyla sistem set değerleri değiştirilebilir , kalibrasyon sayfasıyla sistemdeki cihazların kalibresi yapılabilir.

 

Sistem ve kullanılan pc programı hakkında daha detaylı bilgi : verta_kumes_kontrol.pdf

Yuvarlatılmış Dikdörtgen:
Yuvarlatılmış Dikdörtgen:
Yuvarlatılmış Dikdörtgen:
Yuvarlatılmış Dikdörtgen: